Members

研究室の構成員をご紹介します。

Staff
 • MATSUMOTO Tadahiro   (Assoc. Prof.)
Graduate Students
 • MAO Jiannan
 • BABA Kouki
 • MURAKAWA Taichi
 • ITO Hiroaki
 • IMURA Yuugo
 • ITO Taku
 • TERADA Daichi
Undergraduate Students
 • ITO Shinnosuke
 • USHIDA EISHIN
 • NISHIKAWA Shouta
 • MITSUI Shouta